Història


La història del nostre Col·legi pròpiament dit comença amb la vinguda dels religiosos Carmelites de l'A.O. de Catalunya l’any 1962.
Aleshores van canviar el nom de Ramiro de Maeztu i va passar a anomenar-se amb l'actual, de Pius XII; el primer Director va ser el P. Rafael Casanovas.
 

 

Els frares Carmelites van ser presents al Col·legi des de l'any 1962 fins l'any 1973..
Durant aquesta dècada un dels directors fou Mossén Ramón Oró, seguit del Sr. Toni Bujosa.
Després de vàries reunions i converses el Sr Jaume Conti, professor del Col·legi, amb l’ajut del Sr Josep Salamanca, i d'alguns professors, van constituirla Societat de Responsabilitat Limitada Col·legi Pius XII que és la titular del Centre en l'actualitat.

 


El Sr Jaume Conti durant la seva etapa com a Gerent i Director, va impulsar d’una manera determinant l’ús de la nostra llengua, és a dir, tractar el català com a primera llengua vehicular de l’ensenyament i de les activitats internes i externes del Centre. Aquest i d'altres objectius foren duts a terme també pels directors Marc Grimalt, Pere Roca I Magdalena domínguez.
Actualment la nostra escola s’està dotant de les millors infrastructures tecnològiques per tal de ser capdavanters dels reptes que avui dia ens demana la societat per tal d’assolir un ensenyament de qualitat.

En aquesta línia continua la feina de la Sra. Dolors Rodríguez com a Gerent i Directora, així com la del seu equip que conjuntament amb els professors, no escatimen esforços per aconseguir-ho.